Program za razvoj obuka i kadrova

Programska komponenta za razvoj obuka i kadrova aktivno radi sa obrazovnim institucijama i privatnim sektorom na razvijanju modela saradnje i unapređenju programa obuke koji doprinose izgradnji kapaciteta radne snage. U nastojanju da prehrambena industrija Srbije postane konkurentna na zahtevnom izvoznom tržištu, potrebno je da se istraživanja, inovacije i transfer znanja prilagode i kreiraju tako da mogu odgovoriti na neposredne i buduće potrebe industrije.


Top