Program podrške tržištu

by

USAID Projekat za konkurentnu privredu, u okviru programa Pristup tržištu, nastavlja sa programom internacionalizacije malih i srednjih kompanija iz sektora prerade voća i povrća putem posrednika u izvozu.

Posrednici u izvozu su domaće kompanije specijalizovane u istraživanju stranih tržišta, uspostavljanju poslovnih kontakata (b2b susreti), posredovanju i plasmanu domaćih proizvoda visokog kvaliteta na police inostranih trgovinskih lanaca. Prošle godine, realizacijom saradnje sa dva posrednika u izvozu, Projekat je pružio podršku za oko 15 kompanija u plasmanu svežeg voća i prehrambenih proizvoda na tržišta Velike Britanije i zemalja Bliskog istoka.

Ove godine, saradnjom sa četiri kompanije – Dotika, Trofej, SERBIAimpex / agroCommunications i KoVoli, nastavljamo sa podrškom plasmanu domaćih prehrambenih proizvoda na strana tržišta. Kompanije će putem ovog programa dobiti značajne usluge istraživanja tržišta, povezivanja sa kupcima i maloprodajnim lancima, kao i osnovne smernice u razvoju proizvoda kako bi ispunili visoke zahteve stranih tržišta i potrošača.

Kompanije koje sarađuju sa trgovinskim agentima biće u prilici da dobiju punu podršku u pristupu informacijama o uslovima ulaska na strana tržišta, tržišnim trendovima, standardima kvaliteta, označavanju proizvoda, kao i odgovarajuće treninge, mentoring podršku kako bi bili spremni za uspostavljanje kontakta i pregovore sa stranim kupcima i trgovinskim lancima. Projekat će nastaviti sa jačanjem ovog modela, s obzirom na značaj internacionalizacije malih i srednjih preduzeća, u cilju unapređenja konkurentnosti domaće privrede.

 

 Više o ovom modelu podrške pročitajte u sekciji Pristup tržištima, aktivnost Podrška tržištu.

 

Top