Pristup tržištima

USAID Projekat za konkurentnu privredu prepoznao je pristup tržištima kao jednu od glavnih prepreka za rast prehrambene industrije. Fragmentisana industrija kojom dominiraju male kompanije često se suočava s konkurencijom na zahtevnom, kako stranom tako i domaćem maloprodajnom tržištu. Kao odgovor na ove probleme, Projekat je ostvario partnerstva sa ključnim činiocima i grupama, kako bi se razvili sistemi podrške ulaska na tržišta: kroz organizaciju B2B susreta sa evropskim i svetskim distributerima i kupcima, pokretanjem inkubator modela s maloprodajnim lancima, razvijanjem integrisanih tržišnih usluga i ostalim aktivnostima.


Top