Poslovni razvoj

Projektna komponenta za poslovni razvoj radi na konsolidaciji industrije, pružajući podršku poslovnim asocijacijama, kao i saradnjom sa ključnim kompanijama koje imaju sposobnost integracije lanaca vrednosti. Kako je izvozno tržište veoma dinamično i zahtevno, konsolidovana i dobro koordinisana ponuda kvalitetnih proizvoda je ključna u obezbeđivanju dugoročne saradnje. Projekat će, u saradnji sa partnerima, nastojati da obezbedi tehničku podršku, kao i nove tržišne veze:

Top