Podrška inovacijama u prehrambenoj industriji

Datum objave: 06. marta 2018.

2. marta u Medija Centru u Beogradu, predstavljen je novi program podške razvoju proizvoda visoke vrednosti i inovacijama u domaćoj prehrambenoj industriji – Premium Food Design Hub. Ovaj kod nas jedinstveni program na inovativan način spaja preduzeća i početnike iz ovog sektora sa četiri biznis akceleratora – Impact Hub, Nova Iskra, Desing Taste Center i Business Innovation Programs – koji će im pomoći da razviju proizvode vrhunskog kvaliteta u skladu sa trendovima na tržištu i potrebama savremenog potrošača.

U okviru programa, uz podršku USAID Projekta za konkurentnu privredu, šesnaest  proizvođača hrane će dobiti direktnu tehničku podršku u vidu unapređenja tehnologije, dizajna proizvoda, pristupa finansijama i marketinga, a cilj je stvaranje raznovrsnije ponude proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima i povećanje prodaje i izvoza.

„Četiri akceleratora će direktno pomagati malim i srednjim preduzećima da uđu na nova, maloprodajna i HoReCa ciljana tržišta koja pružaju priliku za uvećanje profita i rast proizvodnje“, objasnio je Aleksandar Pavlović, direktor USAID Projekta za konkurentnu privredu.
Pozivi za mala i srednja preduzeća, početnike, preduzetnike i asocijacije, sa detaljnijim informacijama o proceduri i kriterijumima prijavljivanja, nalaze se na veb-sajtovima akceleratora:

Impact Hub, Nova Iskra, Desing Taste Center i Business Innovation Programs.

Više informacija

 

 

Top