OTVORENI POZIVI

16.06.2022. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2022-05: “Podrška razvoju saradnje u sektoru voća i povrća i organizovanje B2B sastanaka kako bi se srpski poslovni integratori povezali sa partnerima u Albaniji“.
Rok za podnošenje prijava je 23. jun 2022.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.  

29.03.2022. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2022-01: “Podrška u dizajniranju i sprovođenju kampanje povodom završetka Projekta“.
Rok za podnošenje prijava je 15. april 2022.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.  

Izmena konkursa (RFP) 2022-01

02.02.2022. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2022-02: “Usluge organizacije trgovinske misije (B2B događaj) radi pomoći srpskim proizvođačima voća (Serbia Does Fruit) da uđu na švedsko tržište.
Rok za podnošenje prijava je 16. februar 2022.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

26.01.2022. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2022-01: “Usluge internacionalne i domaće promocije vrste vina “Prokupac”.
Rok za podnošenje prijava je 8. februar 2022.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

05.11.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2021-06: “Godišnje istraživanje lanaca vrednosti u sektoru voća i povrća u Srbiji i analiza finalnih rezultata i uticaja USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu”.
Rok za podnošenje prijava je 26. novembar 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

09.08.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2021-08 za uslugu: “ICT podrška kancelariji USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu”.
Rok za podnošenje prijava je 24. avgust 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde. 


23.03.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2021-04  “Pružanje tehničkih usluga za podršku strateškim komunikacijama USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu”.
Rok za podnošenje prijava je 6. april 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde. 
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom na engleskom jeziku nalaze se ovde.

22.03.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2021-03 “Osnivanje revolving fondova za agrobiznis kao alternativnog mehanizma za finansiranje agrobiznisa”.
Rok za podnošenje prijava je 13. april 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

22.03.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2021-03 “Pružanje poslovnih informacija o srpskim kompanijama iz sektora voća i povrća”.
Rok za podnošenje prijava je 5. april 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

17.03.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2021-02 “Profesionalni sertifikacioni kursevi za poljoprivredno – prehrambeni sektor”.
Rok za podnošenje prijava je 12. april 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde. 
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom nalaze se ovde.

15.03.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2021-02 “Edukativni vebinar – Elektronska trgovina i e-marketing u sektoru vinarstva”.
Rok za podnošenje prijava je 29. mart 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

08.03.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2021-01 “Unapređenje vrednosnih lanaca voća i povrća kroz integrativne poslovne modele”. 
Rok za podnošenje prijava je 7. april 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.  
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom nalaze se ovde.

19.01.2021. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2021-01 za uslugu: “Tehnicka podrska kancelariji Projekta u oblasti sprovođenja zadataka vezanih za ICT“ . 
Rok za podnošenje prijava je 2. februar 2021.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

19.11.2020. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je konkurs (RFP) 2020-09: “Godišnje istraživanje lanaca vrednosti u sektoru voća i povrća u Srbiji”. 
Rok za podnošenje prijava je 7. decembar 2020.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Izmena konkursa (RFP) 2020-09

12.08.2020. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je konkurs (RFA) 2020-01 za nabavku usluge: “Implementacija Strategije pametne specijalizacije u prehrambenom sektoru Srbije”. 
Rok za podnošenje prijava je 2. septembar 2020.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Dobitnici granta:
MTM Sirela d.o.o., Čačak- www.mtm-solutions.com
Organika nova d.o.o., Beograd- www.organikanova.com

21.07.2020. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2020-05  “Organizacija promotivnog dogadjaja visokog profila “Dan Prokupca” u Srbiji” 
Rok za podnošenje prijava je 3. avgust 2020.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

10.06.2020. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je konkurs (RFA) 2020-01 za nabavku usluge: “Implementacija Strategije pametne specijalizacije u prehrambenom sektoru Srbije”.
Rok za podnošenje prijava je 29. jun 2020.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

24.03.2020 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs- zahtev za punudu (RFQ) 2020-03 za pružanje usluge “Marketinška i izvozna strategija za proizvode tople prerade voća i povrća iz Srbije”
Rok za podnošenje prijava je 13. april 2020.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

05.03.2020 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs – zahtev za dostavljanje ponuda (RFP) 2020-05 za pružanje usluge “Izrada analitičke studije tržišnog okruženja sa ciljem uspostavljanja alternativnog investicionog fonda u agrobiznisu”
Rok za podnošenje prijava je 27. mart 2020.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

04.03.2020 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2020-02 za uslugu “Pružanje poslovnih informacija o srpskim kompanijama iz sektora voća i povrća”
Rok za podnošenje prijava je 16. mart 2020.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

28.02.2020 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2020-03 Kreiranje proizvoda baziranih na autohtonim sortama srpskog voća i povrća i njihova promocija i marketing na međunarodnim tržištima
Rok za podnošenje prijava je 26.mart 2020. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

27.02.2020. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2020-04 “Unapredjenje lanaca vrednosti u sektoru voća i povrća koršćenjem savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija ”
Rok za podnošenje prijava je 25.mart 2020. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

20.02.2020. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2020-01 za uslugu “Priprema studije početnog stanja i izrada akcionog plana na osnovu analize sektora vinarstva u Srbiji.”
Rok za podnošenje prijava je 09.mart 2020. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

21.01.2020. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2020-01 ““Godišnje istraživanje lanaca vrednosti u sektoru voća i povrća u Srbiji”
Rok za podnošenje prijava je 10.februar 2020. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

10.01.2020. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs (RFP) 2019-10 za nabavku usluge: “Olakšavanje pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u Srbiji koja posluju u sektoru prerade voća i povrća”. 
Rok za podnošenje prijava je 10.februar 2020. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde
Izmena konkursa (RFP) 2019-10

06.12.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2019-21 za nabavku usluge: “ Analiza 10 najznačajnih poljoprivrednih proizvoda u Srbiji” .
Rok za podnošenje prijava je 23.decembar 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

20.11.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je konkurs (RFQ) 2019-18 za nabavku usluge: “Integracija sektora svežeg, zamrznutog i sušenog voća u međunarodna tržišta”.
Rok za podnošenje prijava je 11.decembar 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

14.11.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2019-19 za nabavku usluge: “Izdrada štandova za učesnike sajma Fruit Logistica od 5. do 7. februara 2020 u Berlinu, Nemačka”
Rok za podnošenje prijava je 03.decembar 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde
Izmena konkursa (RFQ) 2019-19

25.10.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Godišnji konkurs za grantove
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.

06.09.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs (RFQ) 2019-16 za nabavku usluge izrade studije “Prelimimarna analiza vinskog sektora u Srbiji“
Rok za podnošenje prijava je 19. septembar 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

27.08.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs (RFP) 2019-08 za nabavku usluge: “ Unapređenje lanaca vrednosti voća i povrća kroz integrativne biznis modele”.
Rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom

22.08.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs (RFQ) 2019-17 za nabavku usluge: „Pružanje usluga – iznajmljivanje / izrada izložbenih štandova za javni događaj visokog profila “Belgrade Food Show 2019 “, 10. i 11. oktobra 2019.
Rok za podnošenje prijava je 12. septembar 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde

16.08.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs (RFQ) 2019-15 za nabavku usluge: “Organizacija programa Medjunarodnog instituta za hranu u okviru javnog dogadjaja visokog profila”.
Rok za podnošenje prijava je 5. septembar 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

14.08.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs (RFQ) 2019-14 za nabavku usluge: “Prezentovanje značaja nacionalnog brendiranja i mogućnosti međunarodnog tržišta za industriju prehrambenih proizvoda visoke vrednosti u jugo-istočnoj Evropi na događaju visokog profila”
Rok za podnošenje prijava je 3. septembar 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Produžen rok za podnošenje prijava do 5. septembra 2019.

01.08.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2019-07 za izradu studije konkurentnosti za sektor voća i povrća u Srbiji.
Rok za podnošenje prijava je 28. avgust 2019. 
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

05.07.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2019-12 za nabavku usluge: “Uvođenje standarda kvaliteta hrane radi osiguranja izvoza svežeg voća i povrća na evropsko tržište”.
Rok za podnošenje prijava je 25. jul 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

04.06.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2019-09 za nabavku usluge: “Organizacija studijskih putovanja u Srbiji za novinare iz inostranstva”.
Rok za podnošenje prijava je 18. jun 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

25.04.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs USAID CSS RfQ -2019-10 za nabavku usluge: ” Izrada internet stranice Prve složne zadruge”.
Rok za podnošenje prijava je 15. maj 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

23.04.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2019-08 za nabavku usluge: “Podrška razvoju i unapređenju vrednosnog lanca snabdevanja u sektoru voća i povrća u centralnoj i južnoj Srbiji”.
Rok za podnošenje prijava je 13. maj 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

26.03.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2019-06 za nabavku usluge: “Analiza tržišta i ogranizacija trgovinske misije (poslovnog sastanka – B2B) radi pružanja podrške Poslovnom udruženju proizvođača jabuka Srbije za ulazak na tržište Rumunije“.
Rok za podnošenje prijava je 10. april 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

14.03.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2019-07 za nabavku usluge: “Pružanje usluga za jačanje kapaciteta Asocijacije za promociju srpske hrane”
Rok za podnošenje prijava je 28. mart 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

13.03.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs (RFP) 2019-05 za nabavku usluge: “Godišnje istraživanje lanaca vrednosti u sektoru voća i povrća u Srbiji”
Rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Izmena konkursa (RFP) 2019-05

05.03.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs (RFP) 2019-03 za nabavku usluge: “Olakšavanje pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u Srbiji koja posluju u sektoru prerade voća i povrća”.
Rok za podnošenje prijava je 5. april 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom – 2

05.03.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFQ 2019-05 za nabavku usluge: “Izrada internet stranice za Srpsku nacionalnu asocijaciju proizvođača suve šljive“
Rok za podnošenje prijava je 22. mart 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom

04.03.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2019-04 za nabavku usluge: “Pružanje logističke i operativne podrške u izvozu svežih proizvoda voća i povrća na evropsko tržište ”.
Rok za podnošenje prijava je 18. mart 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

04.03.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP 2019-04 “Program podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta”
Rok za podnošenje prijava je 4. april 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

01.03.2019. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2019-03 za nabavku usluge: “Jačanje kapaciteta Poljoprivrednih stručnih službi Ministarstva poljoprivrede za pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima u primeni standarda neophodnih za uključivanje u lance vrednosti ”
Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

08.02.2019 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2019-02 za nabavku usluge: “ Konsultantske usluge u cilju unapređenja konsolidacije i konkurentnosti industrije povećanjem broja kompanija koje mogu da daju podršku poljoprivrednicima u odgovaranju na zahteve visoke potražnje proizvoda na tržištu”
Rok za podnošenje prijava je 26. februar 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

21.01.2019 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2019-01 za nabavku usluge: “Pružanje tehničkih usluga u pomoći proizvođačima premijum proizvoda pri apliciranju za Nagradu za izvanredan ukus 2019. godine Institucije za međunarodni ukus i kvalitet (iTQi)”
Rok za podnošenje prijava je 31. januar 2019.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom

21.11.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-15 za nabavku usluge: “Proizvodnja štandova za nastup na međunarodnom sajmu “Fruit Logistica” koji se održava od 6. do 8. februara 2019. god. u Berlinu”
Rok za podnošenje prijava je 03. decembar 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

09.11.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs USAID CSS RFP-2018-03 za nabavku usluge:  „Olakšavanje pristupa međunarodnim tržištima za konkurentne proizvode u oblasti industrije voća i povrća“
Rok za podnošenje prijava je 11. decembar 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Amendment No. 1 to Request for Proposals USAID CSS RFP-2018-03
Konsultacije u vezi Konkursa USAID CSS RFP-2018-03 su zakazane za 30. novembar 2018. od 14h do 15h u kancelarijama USAID Projekta za konkurentnu privredu, Bulevar Mihajla Pupina 10 L, VIII sprat.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom

24.10.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-14 za nabavku usluge: “Pružanje tehničke i operativne pomoći u prikupljanju proizvođača mekog voća spremnih za izvoz“
Rok za podnošenje prijava je 15. novembar 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

16.10.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-13 za nabavku usluge: “Pružanje poslovnih informacija o srpskim kompanijama iz sektora voća i povrća”
Rok za podnošenje prijava je 31. oktobar 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

5.10.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-12 za nabavku usluge: “Pružanje usluga održavanja radionica za Poljoprivredni fakultet o kreiranju i sprovođenju kratkoročnih inovativnih sertifikacionih kurseva u oblasti prerađivačke industrije”
Rok za podnošenje prijava je 16. oktobar 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

28.9.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-11 za nabavku usluge: “Pružanje usluga istraživanja i analize tržišta za potrebe javnog događaja visokog profila”
Rok za podnošenje prijava je 11. oktobar 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

 13.9.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-09 za nabavku usluge: “Pružanje usluga predstavljanja ključnih trendova u prehrambenoj industriji za evropsko tržište i usluga savetovanja o tržišnim mogućnostima na javnom događaju visokog profila”
Rok za podnošenje prijava je 17. septembar 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

 13.9.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-08 za nabavku usluge: “Pružanje usluga istraživanja i analize tržišta za potrebe javnog događaja visokog profila”
Rok za podnošenje prijava je 17. septembar 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

08.08.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-07 za nabavku usluge: “Pružanje usluga profesionalnog finansijskog savetovanja i izrade promotivnih materijala”
Rok za podnošenje prijava je 16. avgust 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

24.5.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs za pružanje usluga profesionalnog fotografisanja
Rok za podnošenje prijava je 28. maj 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

10.5.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs za pružanje podrške organizaciji i planiranju sajma “Belgrade Food Show”
Rok za podnošenje prijava je 16. maj 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

26.4.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs za pružanje usluga za podršku organizaciji i planiranju nastupa na sajmu “Fancy Food Show” u Njujorku, organizaciji i planiranju sajma Belgrade Food Show i tehnoloških misija za Projektne partnere
Rok za podnošenje prijava je 09. maj 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Obaveštenje o otkazivanju Konkursa.

 20.04.2018 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs za pružanje tehničke pomoći u upravljanju grantovima
Rok za podnošenje prijava je 27. april 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

18.4.2018 – Pružanje tehničke pomoći u ključnim aktivnostima USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu u saradnji sa nacionalnim asocijacijama industrije voća i povrća u Srbiji
Rok za podnošenje prijava je 03. maj 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

27.03.2018. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs za razvoj Tržišnog informacionog sistema
Rok za podnošenje prijava je 26. april 2018.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom

14.03.2018. – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Godišnji konkurs za grantove
Detaljnije informacije o konkursu i konkursna dokumentacija na engleskom jeziku nalaze se ovde.

12.01.2018- USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ 2018-01 za pružanje tehničke pomoći u sprovođenju ključnih inicijativa sa Ministarstvom poljoprivrede
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

30.11.2017- USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs USAID CSS RFP-2017-04 za finansijsku obuku srpskih malih i srednjih preduzeća i olakšavanje pristupa finansijama
Rok za podnošenje prijava je 15. decembar 2017.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Podugovarač: WM Equity partners d.o.o, Beograd – www.wmep.rs

22.11.2017 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfA-2017-01 za uspostavljanje hab modela podrške za prerađivače hrane
Rok za podnošenje prijava je 22. decembar 2017.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Dobitnici granta:
Impact Hub Belgrade- www.belgrade.impacthub.net
Udruženje građana Business Innovation Programs- www.bips.rs
Export import Desing d.o.o, Beograd- www.desing.rs
Nova Iskra Dizajn inkubator d.o.o. Beograd- www.novaiskra.com

17.11.2017 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfP-2017-03 za olakšavanje izvoza srpskih niša proizvoda na ciljna međunarodna tržišta
Rok za podnošenje prijava je 11. decembar 2017.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Podugovarači:
Agrobrand, Beograd- www.agrobrand.rs
BlueZeppelin d.o.o, Beograd- www.bluezeppelin.rs

06.10.2017 – USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RFP-2017-02 za pružanje usluga analize tržišta za vrhunsko srpsko voće i povrće na ciljnim tržištima
Rok za podnošenje prijava je 26. oktobar 2017.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.
Pitanja i odgovori u vezi sa konkursom
Podugovarač: Autentika Global, Valjevo

USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu objavio je Konkurs RfQ-2017-01 za usluge IT konsultanta za dizajn interfejsa web portala, njegov razvoj, testiranje i praćenje
Rok za podnošenje prijava je 27. oktobar 2017.
Detaljnije informacije o konkursu na engleskom jeziku nalaze se ovde.

Top