O aktivnostima

Postoje četiri unapred definisane oblasti konkurentnosti na koje će Projekat biti usmeren u različitim kapacitetima:

Pristup tržištima – podrška srpskim kompanijama prilikom pozicioniranja na tržištu i povezivanjem sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim kupcima.

Pristup finansijama – podsticanje tražnje i konkurentniji kreditni uslovi.

Program za razvoj obuka i kadrova – rad na podizanju kvaliteta radne snage i kreiranje prilika za zapošljavanje mladih sa ciljem povećanja izvoza i kvaliteta srpskih proizvoda.

Poslovni razvoj – pružanje podrške za unapređenje menadžmenta kompanija i konsolidacije industrije.

Top