U periodu od 15. marta do 24. aprila treninzi će biti održani u Novom Sadu, Leskovcu, Užicu, Zaječaru i Beogradu, Kraljevu i Valjevu.

Izvori finansiranja: treninzi za mala i srednja preduzeća

by

Mala i srednja preduzeća u Srbiji nisu dovoljno informisana o mogućnostima da, osim bankarskih kredita, koriste i druge izvore finansiranja, koji su danas sastavni deo novog i modernijeg načina poslovanja. U cilju njihove edukacije o alternativnim izvorima sredstava, konsultantska kompanija WM Equity Partners (WMEP) će organizovati niz treninga na tu temu, uz podršku USAID Projekta za konkurentnu privredu.

Preduzeća sa izvoznim potencijalom će kroz ovaj program saznati više o dostupnim izvorima finansiranja (pre svega od međunarodnih institucija, iz EU fondova – IPARD i investicionih fondova), otkloniti predrasude, upoznati se sa načinima finansijskog upravljanja, imati priliku za diskusiju sa relevantnim predavačima i panelistima i naučiti kako da iskoriste nova saznanja za razvoj poslovanja.

Ovi treninzi će pokušati da daju odgovore na pitanja: koji su najbolji načini finansiranja za mala i srednja preduzeća; kako se pripremiti za uspešnu IPARD aplikaciju; kako male i srednje kompanije mogu uspešno izaći na strana tržišta uz podršku kompanija koje već posluju na tim tržištima; da li je dokapitalizacija strateškog partnera samo izvor finansiranja ili i transfer tehnološkog i poslovnog znanja i kontakata za dalji razvoj poslovanja; koji su izazovi i rešenja u upravljanju porodičnim firmama.

 

Top