GRANTOVI

USAID Projekat za konkurentnu privredu obuhvata mehanizam ugovora za dodelu bespovratnih novčanih sredstava (grantova) sa ukupnim raspoloživim sredstvima u iznosu do 1.000.000$. Predviđa se dodela grantova neprofitnim i profitnim organizacijama, poslovnim asocijacijama, pružaocima poslovnih usluga, istraživačkim i akademskim institucijama za sprovođenje aktivnosti kao odgovor na izazove u oblasti konkurentnosti prehrambeno-prerađivačke industrije, s težištem na voću i povrću, koje je projekat identifikovao zajedno sa partnerima i drugim relevantnim akterima.

Glavni cilj programa grantova jeste da se unapredi konkurentnost performansi prerađivačke industrije voća i povrća, podrže domaća mala i srednja preduzeća u povezivanju sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim kupcima, poboljša pristup regionalnim i globalnim tržištima, i dodatno podupre pozitivan učinak aktera u odabranim lancima vrednosti prerađivačke industrije voća i povrća.

Ilustrujmo to sledećim primerom: grantovi se mogu koristiti za pomoć malim i srednjim preduzećima ili grupama malih i srednjih preduzeća (industrijskim asocijacijama) kako bi dosegli standarde razvoja proizvoda koje nalažu izvozna tržišta ili pojedinačni brendovi, stvorili nove prilike na izvoznim tržištima, uveli poslovne i tehnološke inovacije, promovisali nove i inovativne načine za poboljšanje marketinga i promocije proizvoda, itd. U okviru Projekta će se dodeljivati grantovi za predloge projekta koji nude praktična rešenja za specifične probleme, uz podsticaj značajnom kofinansiranju troškova i analizi održivosti investicija.

Sledeće organizacije imaju pravo na dodelu grantova u okviru ovog programa:

  • organizacije registrovane u Srbiji i SAD (prijave organizacija iz trećih zemalja razmatraće se na pojedinačnoj osnovi);
  • neprofitne/nevladine organizacije, poslovne asocijacije i komore, regionalne razvojne agencije, obrazovne institucije (poljoprivredni fakulteti, instituti i zavodi, savetodavne službe); komercijalne i/ili profitne organizacije uz jasno razumevanje da se u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava ne isplaćuje nikakva zarada;
  • u pojedinim slučajevima i državna tela Republike Srbije mogu imati pravo na dodelu sredstava. Grantovi državnim telima odobravaće se isključivo u vidu pomoći u naturi; u slučajevima grantova dodeljenih državnim telima Projekat ce obaviti nabavku u ime korisnika sredstava i preneti mu opremu u vidu donacije u naturi. Vladine organizacije koje se mogu kvalifikovati su i poljoprivredni instituti, fakulteti, nacionalna i regionalne razvojne agencije i poljoprivredne savetodavne službe.

Organizacije koje se mogu kvalifikovati moraju takođe ispuniti sledeće uslove:

  • dokazati da su sposobne da doprinesu ostvarivanju ciljeva USAID Projekta za konkurentnu privredu i sprovesti predložene aktivnosti u skladu sa USAID i Cardno politikama i praksama;
  • pokazati integritet u pogledu finansijskog, administrativnog i tehničkog menadžmenta i to u obliku sistema mehanizama kontrole kojima se štite sredstva i sprečavaju zloupotrebe i nenamensko trošenje;
  • biti zakonski registrovane najmanje tri godine. U slučaju da se novoosnovana organizacija kvalifikuje za grant, a predloži inovativan pristup kojim se doprinosi ostvarivanju cilja USAID Projekta za konkurentnu privredu, uzeće se u razmatranje za finansiranje od slučaja do slučaja;
  • potpisati sve obavezne potvrde;
  • uzeti u obzir da se u skladu sa ugovorom o dodeli sredstava ne isplaćuje nikakva zarada.

Grantovi i podugovori su važni mehanizmi za izgradnju partnerstava i mreža sa ključnim akterima. Projekat će objavljivati pozive za dostavljanje predloga projekata na veb strani konkurentno.rs radi podrške realizaciji tehničkih aktivnosti, umrežavajući sve ključne učesnike koji će doprineti koordinisanoj podršci prerađivačkoj industriji voća i povrća, poboljšanju učinka preduzeća i usvajanju inovacija.

Top