USAID Competitive Economy Project USAID projekat za konkurentnu privredu

LET’S WORK TOGETHERand make Serbia more competitive

With strong tradition in agricultural production and excellent geographical position, Serbia has great potential to grow the food processing industry as well.

By helping improve systemic support to companies that are adding value to Serbian products, USAID Competitive Economy Project has a goal to induce export, stimulate innovation and drive investments to better position Serbian brands and products in global markets.

In order to achieve this, our activities, dedicated above all to strengthening small and medium enterprises, will promote informed access to markets, adaption of and new technologies and marketing strategies, and better coordination and resource utilization between industry and various support sectors.

For more information on the project and its activities, visit us here soon.

info@konkurentno.rs

RADIMO ZAJEDNOi učinimo Srbiju konkurentnijom

Sa velikom tradicijom poljoprivredne proizvodnje i odličnim geografskim položajem, Srbija ima veliki potencijal da razvija i svoju industriju prerade hrane.

Aktivnostima na unapređenju sistemske podrške proizvođačima hrane i prerađivačima sirovina, USAID projekat za konkurentnu privredu ima za cilj podsticanje izvoza, stimulaciju inovacije i pokretanje investicija koje će unaprediti poziciju srpskih brendova i proizvoda na globalnim tržištima.

Kako bismo to postigli, naše aktivnosti će, posvećene pre svega jačanju malih i srednjih preduzeća, promovisati bolje pripremljen pristup tržištima, usvajanje i razvoj novih tehnologija i marketinških strategija, i bolju koordinaciju i upotrebu resursa u industriji i različitim sektorima podrške.

Za više informacija o projektu i aktivnostima, posetite nas uskoro ponovo na ovoj stranici.

info@konkurentno.rs